Uslovi Korišćenja

Osnovne odredbe 

Opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu Opšti uslovi) uređuju međusobna prava, odnose i uslove pod kojima preduzeće INTERNET PRODAJA WOMBAT BEOGRAD (u daljem tekstu Prodavnica) pruža usluge kupcu/korisniku (u daljem tekstu Korisnik).

Korisnik je svako lice (fizičko ili pravno) koje poseti našu internet prodavnicu na adresi www.shoptop.rs, ili koje vrši kupovinu na ovoj internet adresi. Podnošenjem zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa, Korisnik potvrđuje da je obavešten o svim odredbama Opštih uslova pre zaključenja ugovora i da je u potpunosti saglasan sa njima.  

Radno vreme 

Za kontakt putem e-pošte: 00-24h, svim danima u nedelji. Adresa e-pošte je info@shoptop.rs

Za kontakt putem telefona: radnim danima 10-18h.

Telefon Prodavnice: 060/046-046-9 . 

Lažno predstavljanje 

Lažno predstavljanje i registracija pod tuđom adresom e-pošte nije dozvoljena na www.shoptop.rs. Protiv takvih aktivnosti, Prodavnica može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak. 

Zaštita podataka 

Ova materija je detaljno opisana u delu internet prodavnice pod nazivom „Polisa zaštite privatnosti“ i ona čini sastavni deo Uslova korišćenja. 

Poručivanje robe 

Potvrdom porudžbine, smatra se da je zaključen Ugovor između Prodavnice i Korisnika, u skladu s odredbama Opštih uslova, za uslugu kupovine robe koju je Korisnik poručio. Nakon prijema porudžbine putem sajta, Prodavnica vrši telefonsku potvrdu, usmenim putem. Ukoliko službenik Prodavnice iz bilo kog razloga ne uspe da izvrši potvrdu porudžbine telefonskim putem u roku od 72 sata (npr. niko ne odgovara na poziv, pogrešan broj telefona, itd…), Prodavnica neće realizovati porudžbinu, a rezervisane proizvode će vratiti u slobodnu prodaju. Prodavnica ne može garantovati dostupnost istih proizvoda prilikom sledeće porudžbine.

Prodavnica se obavezuje da poručene proizvode isporuči ispravne. U slučaju bilo kakve promene, Prodavnica je dužna da o tome obavesti Korisnika, prilikom telefonske potvrde porudžbine, ili putem e-pošte.  

Cene proizvoda 

Sve cene u Prodavnici su izražene u dinarima (RSD). Cene koje su prikazane u opisu proizvoda su cene koje korisnik plaća Prodavnici, bez troškova dostave koje  korisnik plaća Kurirskoj Službi za naknadu za isporuku robe (Osim ako korisniku nije naglašeno suprotno, npr u slučaju ponovne kupovine, kupac ostvaruje besplatnu poštarinu). Korisniku će pre nego što potvrdi porudžbinu, biti predočena cena proizvoda koje je naručio i ispod toga će stajati tekst “+ troškovi dostave”. Ovaj deo troškova koje Korisnik plaća, a koji čine ukupnu cenu koju Korisnik plaća kada mu roba bude dostavljena, ne mogu biti prikazani u računu korisnika, jer su oni podložni promeni od strane pružaoca usluge dostave (Post Express) i usled trenutne tehničke nemogućnosti da se ovakav kalkulator troškova dostave integriše na internet stranici Prodavnice. Kada Korisnik vrši uplatu na tekući račun Prodavnice, on takođe plaća proviziju za ovu uslugu. Provizija za uplatu zavisi od pružaoca usluge (Pošta, banka), pa se ovaj iznos razlikuje i zavisi od mesta uplate i visine iznosa uplate. Savetujemo Korisnike da se raspitaju u svojoj banci ili pošti kolika je ova provizija, jer ona čini ukupan trošak Korisnika, a ne može se predvideti od strane Prodavnice.

Ohrabrujemo Korisnike i upućujemo ih da se pre kupovine detaljno informišu o uslugama Post Express-a putem telefona: 011 3 607 607/0800 100 808 i na internet adresi: http://www.postexpress.rs/default.asp, a o cenovniku njihovih usluga na internet adresi: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

Korisnici takođe mogu izračunati troškove dostave putem kalkulatora poštarine na internet adresi: https://www.posta.rs/cir/alati/KalkulatorCena.aspx?vrPos=peSrb

Korisnik će moći da izabere način ove usluge birajući opcije dostave: danas za sutra do 12h, ili danas za sutra do 19h.  Troškovi isporuke se obračunavaju prema važećem cenovniku Post Express-a, a u zavisnosti od izabrane usluge, mesta na koje se pošiljka šalje, vrednosti i težine paketa.

U slučaju da se cena predmeta promenila tokom obrade naloga, Prodavnica će Korisniku obračunati cenu koja je bila pre nastajanja ovih promena, odnosno po ceni koja je važila u momentu kada je korisnik izvršio kupovinu.

Kupoprodajni ugovor između Prodavnice i Korisnika važi od momenta kada je Prodavnica potvrdila porudžbinu (Korisnik dobija poruku putem e-pošte o statusu porudžbine). Od tog trenutka, sve cene i drugi uslovi su nepromenljivi i važe i za Prodavnicu i za Korisnika. 

Način plaćanja 

Prodavnica trenutno nudi mogućnost plaćanja u gotovini, po prijemu kupljene robe. Korisnik se obavezuje da robu koju je poručio, pouzećem plati službeniku kurirske službe koji mu robu donese. Kurir će Korisniku naplatiti i cenu poručenih proizvoda i cenu troškova dostave (Post Express). 

Korisnik, takođe, može izvršiti uplatu na tekući račun Prodavnice te će mu proizvodi biti poslati nakon proknjiženja uplate. U tom slučaju korisnik će prilikom preuzimanja pošiljke platiti samo iznos poštarine, ili ukoliko je Korisnik prethodno uplatio pun iznos poružbine + troškove poštarine, u tom slučaju neće plaćati ništa.

Dostava robe 

Nakon završetka procesa online kupovine, kreira se porudžbina i roba se rezerviše u magacinu. Roba se predaje kurirskoj službi, zajedno sa podacima Korisnika i kurirska služba dostavlja robu Korisniku na željenu adresu na način koji je Korisnik izabrao prilikom telefonske potvrde porudžbine od strane službenika Prodavnice (danas za sutra do 12h, ili danas za sutra do 19h). Partner Prodavnice za dostavu pošiljki je Post Express. Isporuka robe zavisi od kurirske službe i ona se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporučivati van granica ove zemlje.

Paket će biti dostavljen na željenu adresu, a u slučaju da Korisnik u momentu isporuke nije na adresi, paket će biti zadržan u najbližoj pošti, kako bi ga Korisnik preuzeo u predviđenom roku koji definiše Post Express.

Rok isporuke 

Rok isporuke je 14 dana od dana zaključenja Ugovora, s tim što isti zavisi od kurirske službe Post Express-a, a na ovaj rok utiču izabrana usluga, mesto na koje se pošiljka šalje, vrednost i težina paketa.  Sva roba poručena radnim danom biće predata kurirskoj službi narednog dana, osim ukoliko je za izradu proizvoda potrebno više vremena ali će Prodavnica svakako pokušati da naručene proizvode preda kurirskoj službi što pre, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno sa Korisnikom.

Ohrabrujemo Korisnike i upućujemo ih da se pre kupovine detaljno informišu o uslugama Post Express-a putem telefona: 011 3 607 607 ili 0800 100 808 i na internet adresi: http://www.postexpress.rs/default.asp.

Ukoliko Prodavnica ne isporuči kupljenu robu u zakonskom roku, smatraće se da je Ugovor raskinut, a novac koji je uplaćen Prodavnici se vraća Korisniku u roku od 3 dana. 

Kvalitet proizvoda 

Prodavnica garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj od strane proizvođača. Prodavnica se obavezuje da će Korisniku poslati proizvod kome rok trajanja nije istekao, ukoliko proizvod koji Korisnik kupi ima rok trajanja. 

Opisi proizvoda 

Prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Prodavnica ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi sa proizvodima tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka navedenih na sajtu, možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac. Opisi proizvoda i preporuke za korišćenje su preuzeti od Proizvođača, ili sa njihovih internet prezentacija, a prevedeni su u cilju pomoći korisnicima prilikom rukovanja ovim proizvodima. Ova uputstva koja Proizvođač preporučuje, ne treba shvatati bukvalno, ona služe samo kao preporuka. Molimo korisnike da nas obaveste o svakoj grešci koju primete u opisima proizvoda putem telefona, ili e-pošte. 

Fotografije na web prezentaciji Prodavnice realno predstavljaju proizvode iz naše ponude i fotografisane su od strane nas.

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu 

Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave da promeni podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Prodavnice nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća, osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem. 

Dostupnost proizvoda 

Može se desiti da naručeni proizvod trenutno nije na stanju, usled kašnjenja ažuriranja podataka u Internet prodavnici. Prodavnica je dužna da o ovome obavesti Korisnika putem e-pošte. 

Reklamacija 

Korisnik može da izjavi reklamaciju Prodavnici zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Sva lica zaposlena u Prodavnici su ovlašćena za prijem reklamacija. Korisnik može da izjavi reklamaciju usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu broja porudžbine ili drugog dokaza o kupovini. Prodavnica će voditi evidenciju primljenih reklamacija i čuvaće je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača. Prodavnica će Korisniku izdati pisanu potvrdu, ili će elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavnica će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavnice na reklamaciju Korisnika će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je osam dana i ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko Prodavnica iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Korisnika u roku koji je dogovoren, obavestiće Korisnika o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i navesti rok u kome će je rešiti. 

Odustanak od Ugovora

Korisnik može odustati od Ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe.

Korisnik obaveštava Prodavnicu da odustaje od Ugovora, bez navođenja razloga, popunjavanjem,  potpisivanjem Obrasca za odustanak i slanjem Obrasca putem elektronske pošte na adresu e-pošte Prodavnice. Ukoliko se Obrazac šalje elektronski on treba biti skeniran.

Obrazac za odustanak se Korisniku dostavlja uz porudžbinu, a može mu se poslati i e-poštom na zahtev.

Obrazac sadrži:

Datum naručivanja (naveden je u računu kao Datum prometa dobara);

Datum primljene robe (navedite datum);

Broj računa/otpremnice (nalazi se u zaglavlju računa);

Ime i prezime Korisnika;

Adresa Korisnika;

Datum i mesto;

Potpis Korisnika.

Adresa za slanje Obrasca za odustanak putem Pošte je: Wombat, Matice srpske 101A, 11000 Beograd.

Adresa za slanje Obrasca za odustanak putem e-pošte je: info@shoptop.rs.

Po prijemu Obrazca za odustanak od Ugovora, Prodavnica, bez odlaganja, obaveštava Korisnika o prijemu Obrasca.

Prodavnica vraća Korisniku uplaćeni novac za robu i troškove dostave prilikom prijema robe, ukoliko su bili na teret Korisnika, u roku od 14 dana od dana prijema Obrasca za odustanak, odnosno od momenta vraćanja robe Prodavnici. Troškove dostave vraćanja robe Prodavnici snosi Korisnik.

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja nastane kao posledica neadekvatnog rukovanja robom. 

Zloupotrebe 

Za bilo kakvu zloupotrebu, ili pokušaj zloupotrebe prilikom korišćenja Prodavnice, njenih sadržaja i pokušaja lažnih porudžbina, Prodavnica će preuzeti odgovarajuće zakonske mere.

Prodavnica neće odgovarati na poruke uvredljivog sadržaja koje budu upućene Prodavnici, ili bilo kome zaposlenom u njoj. Prodavnica može blokirati pristup Prodavnici korisnicima čije su IP adrese korišćene za slanje uvredljivh poruka. 

Neželjena elektronska pošta 

Prodavnica se obavezuje da neće slati promotivne, ili reklamne sadržaje, osim ukoliko se Korisnik ne prijavi na ovakve servise.

Ograničenje odgovornosti 

Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da obezbedi ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njenoj internet stranici. Ipak, može doći do greške u vezi sa samim proizvodom, dostupnošću proizvoda, informacijom o načinima i rokovima dostave, ili cenom pri promeni ovih svojstava, kao i do toga da Prodavnica ne uspe da prepravi neki od ovih podataka, ili da to uradi u trenutku porudžbine kupca. U ovakvim slučajevima, Prodavnica je u obavezi da obavesti Korisnika o promeni i da mu omogući odustajanje od porudžbine, ili zamenu poručenog proizvoda.  

Iako se Prodavnica trudi da u opisima ponudi verne slike proizvoda, sve fotografije su snimljene kao simbolički prikaz proizvoda i one ne daju svojstva proizvoda. 

Opisi proizvoda i preporuke za korišćenje su preuzeti od Proizvođača, ili sa njihovih internet prezentacija, a prevedeni su u cilju pomoći korisnicima prilikom rukovanja ovim proizvodima. Usled greške u prevodu, ili zbog same forme prevoda, može doći do pogrešne interpretacije ovih preporuka, pa ih ne treba shvatati bukvalno. Prodavnica neće biti odgovorna ukoliko se ove preporuke shvate bukvalno, pogrešno, ili to izazove bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu.  

Zadržavamo pravo na promenu uslova poslovanja u bilo kom trenutku i na bilo koji način, iz bilo kog razloga i bez prethodne najave. 

Korisnik je u obavezi da obezbedi nesmetani prijem e-pošte, kako se ne bi desilo da greškom Korisnikovog anti-spam filtera, ili internet/mail provajdera, ili neke druge tehničke karakteristike koju je Korisnik namerno ili nenamerno podesio, Korisnik ne dobije potvrdu svoje porudžbine, detalje porudžbine ili ostale informacije važne za realizaciju porudžbine. Prodavnica za ovakav propust neće biti odgovorna. 

Prodavnica nije odgovorna za probleme u funkcionisanju delova interneta na koje ne može da utiče, a koji mogu dovesti do nemogućnosti pristupa Prodavnici. 

Žalbe i sporovi 

Prodavnica poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača. Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da ispuni svoju dužnost i da uspostavi efikasan sistem prihvatanja žalbi, pa je u skladu sa tim omogućila da je Korisnik kontaktira telefonom, ili putem e-pošte. Svi zaposleni u Prodavnici su ovlašćeni da primaju žalbe. Žalba se podnosi putem e-pošte na adresu info@shoptop.rs.  

Prodavnica će uvek učiniti sve što je u njenoj moći da svi eventualni sporovi budu rešeni mirnim putem.